ترانزیستور پیکاپ SMD CODE ESW
  ترانزیستور پیکاپ SMD CODE ESW
  N56-E01
  N۵۶-E۰۱
  ۷۳,۰۰۰ تومان
  2N0609 DIP
  2N0609 DIP
  K70-206
  K۷۰-۲۰۶
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  2N0609 SMD
  2N0609 SMD
  K71-207
  K۷۱-۲۰۷
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
  2N0612
  2N0612
  K72-208
  K۷۲-۲۰۸
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  2N06H5
  2N06H5
  0
  ۰
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  2N06L07 DIP
  2N06L07 DIP
  K74-210
  K۷۴-۲۱۰
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  2N06L07 SMD
  2N06L07 SMD
  K75-211
  K۷۵-۲۱۱
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  2N06L11
  2N06L11
  K76-212
  K۷۶-۲۱۲
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  2N06L23
  2N06L23
  K78-214
  K۷۸-۲۱۴
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  2N06L64
  2N06L64
  K79-215
  K۷۹-۲۱۵
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  2N06L65
  2N06L65
  K80-216
  K۸۰-۲۱۶
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  2SB1184
  2SB1184
  G54-205
  G۵۴-۲۰۵
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  2SJ2873G
  2SJ2873G
  K88-224
  K۸۸-۲۲۴
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  2SK2500 DIP
  2SK2500 DIP
  K91-227
  K۹۱-۲۲۷
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  3060TF
  3060TF
  L11-303
  L۱۱-۳۰۳
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  4N03L06
  4N03L06
  0
  ۰
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  4N04L08
  4N04L08
  L42-402
  L۴۲-۴۰۲
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  4N06L11
  4N06L11
  L43-403
  L۴۳-۴۰۳
  ۷۶,۰۰۰ تومان
  4N06L12
  4N06L12
  M37-401
  M۳۷-۴۰۱
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  76B50G
  76B50G
  M77-701
  M۷۷-۷۰۱
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  80N04S2-H4 2N04H4
  80N04S2-H4 2N04H4
  K73-209
  K۷۳-۲۰۹
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  A3946KLBT SOP16
  A3946KLBT SOP16
  H02-A02
  H۰۲-A۰۲
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  AUIRF4905 DIP
  AUIRF4905 DIP
  0
  ۰
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  BSP613
  BSP613
  0
  ۰
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  BTS410D2 SMD
  BTS410D2 SMD
  J122-B01
  J۱۲۲-B۰۱
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  BTS410G2 DIP
  BTS410G2 DIP
  J128-B05
  J۱۲۸-B۰۵
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان
  BTS410G2 SMD
  BTS410G2 SMD
  J142-B10
  J۱۴۲-B۱۰
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  BTS5231-2GS
  BTS5231-2GS
  H104
  H۱۰۴
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  IRF3805S
  IRF3805S
  M128-I01
  M۱۲۸-I۰۱
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  IRF7342Q
  IRF7342Q
  0
  ۰
  ۷۳,۰۰۰ تومان
  IRF7343Q
  IRF7343Q
  I128-I14
  I۱۲۸-I۱۴
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  IRF9540NS
  IRF9540NS
  M27-I01
  M۲۷-I۰۱
  ۸۹,۰۰۰ تومان
  IRF9Z34NPBF
  IRF9Z34NPBF
  0
  ۰
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  IRFP064N
  IRFP064N
  I30-I11
  I۳۰-I۱۱
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  IRFR3303
  IRFR3303
  J126-I01
  J۱۲۶-I۰۱
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  IRL540NS
  IRL540NS
  I27-I08
  I۲۷-I۰۸
  ۱۲۶,۰۰۰ تومان
   POWER
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله