ترانزیستور پیکاپ SMD CODE ESW
  ترانزیستور پیکاپ SMD CODE ESW
  N56-E01
  N۵۶-E۰۱
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  2N0609 DIP
  2N0609 DIP
  K70-206
  K۷۰-۲۰۶
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  2N0609 SMD
  2N0609 SMD
  K71-207
  K۷۱-۲۰۷
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  2N06H5
  2N06H5
  0
  ۰
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  2N06L07 DIP
  2N06L07 DIP
  K74-210
  K۷۴-۲۱۰
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  2N06L07 SMD
  2N06L07 SMD
  K75-211
  K۷۵-۲۱۱
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  2N06L11
  2N06L11
  K76-212
  K۷۶-۲۱۲
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  2N06L23
  2N06L23
  K78-214
  K۷۸-۲۱۴
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  2N06L64
  2N06L64
  K79-215
  K۷۹-۲۱۵
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  2N06L65
  2N06L65
  K80-216
  K۸۰-۲۱۶
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  2SB1184
  2SB1184
  G54-205
  G۵۴-۲۰۵
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  2SJ2873G
  2SJ2873G
  K88-224
  K۸۸-۲۲۴
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  2SK2500 DIP
  2SK2500 DIP
  K91-227
  K۹۱-۲۲۷
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  3060TF
  3060TF
  L11-303
  L۱۱-۳۰۳
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  30N03 DPACK TO-252
  30N03 DPACK TO-252
  M136-301
  M۱۳۶-۳۰۱
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  4N03L06
  4N03L06
  0
  ۰
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  4N04L08
  4N04L08
  L42-402
  L۴۲-۴۰۲
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  4N06L11
  4N06L11
  L43-403
  L۴۳-۴۰۳
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  4N06L12
  4N06L12
  M37-401
  M۳۷-۴۰۱
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  76B50G
  76B50G
  M77-701
  M۷۷-۷۰۱
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  80N04S2-H4 2N04H4
  80N04S2-H4 2N04H4
  K73-209
  K۷۳-۲۰۹
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  A3946KLBT SOP16
  A3946KLBT SOP16
  H02-A02
  H۰۲-A۰۲
  ۵۷۰,۰۰۰ تومان
  AUIRF4905 DIP
  AUIRF4905 DIP
  0
  ۰
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  BSP613
  BSP613
  0
  ۰
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  BTS410D2 DIP
  BTS410D2 DIP
  J136-B08
  J۱۳۶-B۰۸
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  BTS410G2 DIP
  BTS410G2 DIP
  J128-B05
  J۱۲۸-B۰۵
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  BTS410G2 SMD
  BTS410G2 SMD
  J142-B10
  J۱۴۲-B۱۰
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  BTS5231-2GS
  BTS5231-2GS
  H104
  H۱۰۴
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  IRF3805S
  IRF3805S
  M128-I01
  M۱۲۸-I۰۱
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  IRF7342Q
  IRF7342Q
  J46-S17
  J۴۶-S۱۷
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  IRF7343Q
  IRF7343Q
  I128-I14
  I۱۲۸-I۱۴
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  IRF9540NS
  IRF9540NS
  M27-I01
  M۲۷-I۰۱
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  IRF9Z34NPBF
  IRF9Z34NPBF
  0
  ۰
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  IRFP064N
  IRFP064N
  I30-I11
  I۳۰-I۱۱
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  IRFR3303
  IRFR3303
  J126-I01
  J۱۲۶-I۰۱
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  IRFS4227
  IRFS4227
  M28-I02
  M۲۸-I۰۲
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
   POWER
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله