2N0612
  2N0612
  K72-208
  K۷۲-۲۰۸
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  2N06L07 DIP
  2N06L07 DIP
  K74-210
  K۷۴-۲۱۰
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  2N06L07 SMD
  2N06L07 SMD
  K75-211
  K۷۵-۲۱۱
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  2N06L64
  2N06L64
  K79-215
  K۷۹-۲۱۵
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  2N06L65
  2N06L65
  K80-216
  K۸۰-۲۱۶
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  2SK2500 DIP
  2SK2500 DIP
  K91-227
  K۹۱-۲۲۷
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  3060TF
  3060TF
  L11-303
  L۱۱-۳۰۳
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  4N04L08
  4N04L08
  L42-402
  L۴۲-۴۰۲
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  4N06L11
  4N06L11
  L43-403
  L۴۳-۴۰۳
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  76B50G
  76B50G
  M77-701
  M۷۷-۷۰۱
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  80N04S2-H4 2N04H4
  80N04S2-H4 2N04H4
  K73-209
  K۷۳-۲۰۹
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  BTS5231-2GS
  BTS5231-2GS
  H104
  H۱۰۴
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  IRF3805S
  IRF3805S
  M128-I01
  M۱۲۸-I۰۱
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  IRF7343Q
  IRF7343Q
  I128-I14
  I۱۲۸-I۱۴
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  IRFR3303
  IRFR3303
  J126-I01
  J۱۲۶-I۰۱
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  IRL540NS
  IRL540NS
  I27-I08
  I۲۷-I۰۸
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  P70ZC DIP
  P70ZC DIP
  J13-P02
  J۱۳-P۰۲
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  P80ZB DIP
  P80ZB DIP
  J14-P03
  J۱۴-P۰۳
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  SMD CODE V0-1X
  SMD CODE V0-1X
  J147-204
  J۱۴۷-۲۰۴
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  VNB10N07
  VNB10N07
  K26-V14
  K۲۶-V۱۴
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  VND5N07
  VND5N07
  G76-V04
  G۷۶-V۰۴
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  BD9778HFP
  BD9778HFP
  N148-B21
  N۱۴۸-B۲۱
  بزودی
  IRF9Z34NPBF
  IRF9Z34NPBF
  0
  ۰
  بزودی
  4N03L06
  4N03L06
  0
  ۰
  ناموجود
  04N60C3
  04N60C3
  L41-401
  L۴۱-۴۰۱
  تماس بگیرید
  2N0609 DIP
  2N0609 DIP
  K70-206
  K۷۰-۲۰۶
  تماس بگیرید
  2N0609 SMD
  2N0609 SMD
  K71-207
  K۷۱-۲۰۷
  تماس بگیرید
  2N06H5
  2N06H5
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  2N06L11
  2N06L11
  K76-212
  K۷۶-۲۱۲
  تماس بگیرید
  2N06L23
  2N06L23
  K78-214
  K۷۸-۲۱۴
  تماس بگیرید
  2SB1184
  2SB1184
  G54-205
  G۵۴-۲۰۵
  تماس بگیرید
  2SJ2873G
  2SJ2873G
  K88-224
  K۸۸-۲۲۴
  تماس بگیرید
  2SJ42CG
  2SJ42CG
  K82-218
  K۸۲-۲۱۸
  تماس بگیرید
  2SK6226-75C
  2SK6226-75C
  M44-B03
  M۴۴-B۰۳
  تماس بگیرید
  2SK9214-30A
  2SK9214-30A
  K95-231
  K۹۵-۲۳۱
  تماس بگیرید
  305-5VLG
  305-5VLG
  L10-32
  L۱۰-۳۲
  تماس بگیرید
   POWER
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله