25N06-45L
  25N06-45L
  C48-213
  C۴۸-۲۱۳
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  272154CU
  272154CU
  G128-228
  G۱۲۸-۲۲۸
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  2N604L
  2N604L
  C36-201
  C۳۶-۲۰۱
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  Bosch 30023 DIP
  Bosch 30023 DIP
  C57-303
  C۵۷-۳۰۳
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  Bosch 30046 DIP
  Bosch 30046 DIP
  C59-305
  C۵۹-۳۰۵
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  Bosch 30051 DIP
  Bosch 30051 DIP
  C60-306
  C۶۰-۳۰۶
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  GB10NB40LZ
  GB10NB40LZ
  A72-G06
  A۷۲-G۰۶
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  GB18NB40LZ
  GB18NB40LZ
  A65-G02
  A۶۵-G۰۲
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  GB8207BNG
  GB8207BNG
  L137-G01
  L۱۳۷-G۰۱
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  IR2106S SMD
  IR2106S SMD
  G08-I01
  G۰۸-I۰۱
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  NCV4269A5G
  NCV4269A5G
  G127-N27
  G۱۲۷-N۲۷
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  VN920SP
  VN920SP
  G125-V25
  G۱۲۵-V۲۵
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  VNB28N04
  VNB28N04
  C49-214
  C۴۹-۲۱۴
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  VND14NV04 TO252
  VND14NV04 TO252
  B94-V16
  B۹۴-V۱۶
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  VND7NV04 SOT-223
  VND7NV04 SOT-223
  L62-701
  L۶۲-۷۰۱
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 00210
  آی سی 00210
  C27-001
  C۲۷-۰۰۱
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 14CL40
  آی سی 14CL40
  C34-105
  C۳۴-۱۰۵
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 20N60C3
  آی سی 20N60C3
  C39-204
  C۳۹-۲۰۴
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی FGD3N60LSD
  آی سی FGD3N60LSD
  G59-F01
  G۵۹-F۰۱
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی GS14C40L
  آی سی GS14C40L
  0
  ۰
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VND3NV04S
  آی سی VND3NV04S
  C55-301
  C۵۵-۳۰۱
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی اکسیژن درایور رله اصلی والئو VND10N06
  آی سی اکسیژن درایور رله اصلی والئو VND10N06
  B93-V15
  B۹۳-V۱۵
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ترانزیستور کویل EF7 و موتور ملی 07096
  آی سی ترانزیستور کویل EF7 و موتور ملی 07096
  C29-003
  C۲۹-۰۰۳
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ترانزیستور کویل EF7 و موتور ملی NGD8201AG
  آی سی ترانزیستور کویل EF7 و موتور ملی NGD8201AG
  B16-N04
  B۱۶-N۰۴
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور گرمکن سنسور والئو VND3NV04
  آی سی درایور گرمکن سنسور والئو VND3NV04
  B91-V13
  B۹۱-V۱۳
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور گرمکن سنسور والئو VND7NV04 TO-252
  آی سی درایور گرمکن سنسور والئو VND7NV04 TO-252
  B92-V14
  B۹۲-V۱۴
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ IR2111-DIP
  آی سی دیپ IR2111-DIP
  D78-I01
  D۷۸-I۰۱
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کوئل 30028
  آی سی کوئل 30028
  C58-304
  C۵۸-۳۰۴
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کوئل 30057
  آی سی کوئل 30057
  C61-307
  C۶۱-۳۰۷
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کویل EF7 و موتور ملی 00211
  آی سی کویل EF7 و موتور ملی 00211
  C28-002
  C۲۸-۰۰۲
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کویل EF7 و موتور ملی ISL9V3040D TO-252
  آی سی کویل EF7 و موتور ملی ISL9V3040D TO-252
  B81-V03
  B۸۱-V۰۳
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کویل اس ست 18N40 D2PACK
  آی سی کویل اس ست 18N40 D2PACK
  C33-104
  C۳۳-۱۰۴
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کویل اس ست 18N40ABG DPACK
  آی سی کویل اس ست 18N40ABG DPACK
  K63-108
  K۶۳-۱۰۸
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کویل اس ست ISL9V3040S TO-263
  آی سی کویل اس ست ISL9V3040S TO-263
  B82-V04
  B۸۲-V۰۴
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور GB10NB37LZ
  ترانزیستور GB10NB37LZ
  A64-G01
  A۶۴-G۰۱
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  GB8204NG
  GB8204NG
  L118-801
  L۱۱۸-۸۰۱
  تماس بگیرید
   IGBT
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله