BSP76
  BSP76
  J41-S12
  J۴۱-S۱۲
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  BTS428L2
  BTS428L2
  H54-B24
  H۵۴-B۲۴
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  BTS5180-2E
  BTS5180-2E
  M26-B01
  M۲۶-B۰۱
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  BTS5241-2L
  BTS5241-2L
  N45-B08
  N۴۵-B۰۸
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  BTS7960B
  BTS7960B
  N138-B18
  N۱۳۸-B۱۸
  ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  BUK9277-55A
  BUK9277-55A
  H82-B52
  H۸۲-B۵۲
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  BUK9640-100A
  BUK9640-100A
  H83-B53
  H۸۳-B۵۳
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  L293DD
  L293DD
  I36-L01
  I۳۶-L۰۱
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  L4995AJ
  L4995AJ
  I38-L03
  I۳۸-L۰۳
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  L6205PD
  L6205PD
  I39-L04
  I۳۹-L۰۴
  ۱۵۶,۰۰۰ تومان
  L9651
  L9651
  I44-L09
  I۴۴-L۰۹
  ۲۲۱,۰۰۰ تومان
  L9779WDAT2
  L9779WDAT2
  I46-L11
  I۴۶-L۱۱
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  L9826
  L9826
  I47-L12
  I۴۷-L۱۲
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  L9848
  L9848
  I48-L13
  I۴۸-L۱۳
  ۴۲۵,۰۰۰ تومان
  L9997ND
  L9997ND
  I55-L20
  I۵۵-L۲۰
  ۹۱,۰۰۰ تومان
  LD1117DT33TR
  LD1117DT33TR
  H161
  H۱۶۱
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  LR2908
  LR2908
  0
  ۰
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  MCZ33810EK
  MCZ33810EK
  I85-M15
  I۸۵-M۱۵
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان
  SE981
  SE981
  M121-S01
  M۱۲۱-S۰۱
  ۱,۲۷۴,۰۰۰ تومان
  TCC8801
  TCC8801
  L141-N01
  L۱۴۱-N۰۱
  ۵۹۸,۰۰۰ تومان
  TLE4207G
  TLE4207G
  J77-T16
  J۷۷-T۱۶
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  TLE4251D
  TLE4251D
  L46-406
  L۴۶-۴۰۶
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  TLE4264G
  TLE4264G
  J81-T20
  J۸۱-T۲۰
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  TLE4269G
  TLE4269G
  J83-T22
  J۸۳-T۲۲
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  TLE4269GL
  TLE4269GL
  H165
  H۱۶۵
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  TLE4270-DIP
  TLE4270-DIP
  J84-T23
  J۸۴-T۲۳
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان
  TLE4299GM
  TLE4299GM
  J90-T29
  J۹۰-T۲۹
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  TLE5205-2-DIP
  TLE5205-2-DIP
  J92-T31
  J۹۲-T۳۱
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان
  TPS43335Q1
  TPS43335Q1
  K04-T43
  K۰۴-T۴۳
  ۵۴۶,۰۰۰ تومان
  VB325SP
  VB325SP
  K15-V03
  K۱۵-V۰۳
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان
  VN920D-B5
  VN920D-B5
  K30-V18
  K۳۰-V۱۸
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  VND810
  VND810
  K27-V15
  K۲۷-V۱۵
  ۹۷,۰۰۰ تومان
  VND830EH
  VND830EH
  K28-V16
  K۲۸-V۱۶
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  MC78L12ABDR2G
  MC78L12ABDR2G
  0
  ۰
  بزودی
  BTS133-DIP
  BTS133-DIP
  H50-B20
  H۵۰-B۲۰
  ناموجود
  L9856
  L9856
  I49-L14
  I۴۹-L۱۴
  ناموجود
   POWER
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله