13009
  13009
  M116-102
  M۱۱۶-۱۰۲
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  2SD1415A DIP
  2SD1415A DIP
  K104-D01
  K۱۰۴-D۰۱
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  BC847-SMD 1F
  BC847-SMD 1F
  H37-B07
  H۳۷-B۰۷
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  BCP54-16
  BCP54-16
  H43-B13
  H۴۳-B۱۳
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  BCP56
  BCP56
  A36-B08
  A۳۶-B۰۸
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  BCP68-16
  BCP68-16
  H45-B15
  H۴۵-B۱۵
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  BU406 DIP ON
  BU406 DIP ON
  N105-B11
  N۱۰۵-B۱۱
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  C945 DIP
  C945 DIP
  D75-C01
  D۷۵-C۰۱
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  MJE13005A
  MJE13005A
  M115-101
  M۱۱۵-۱۰۱
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  TIP127
  TIP127
  M99-T04
  M۹۹-T۰۴
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  TIP41C
  TIP41C
  M96-T01
  M۹۶-T۰۱
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ZXT690B
  ZXT690B
  M56-Z01
  M۵۶-Z۰۱
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 2N2222
  آی سی 2N2222
  M118-201
  M۱۱۸-۲۰۱
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MJE13007 FAIRCHILD
  آی سی MJE13007 FAIRCHILD
  G69-M07
  G۶۹-M۰۷
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MJE13009
  آی سی MJE13009
  M117-103
  M۱۱۷-۱۰۳
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  آی سی MMBTH10L
  آی سی MMBTH10L
  I149-M30
  I۱۴۹-M۳۰
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی SL96 ترانزستور MJD122G
  آی سی SL96 ترانزستور MJD122G
  A74-J01
  A۷۴-J۰۱
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ 2N6107 DIP
  آی سی دیپ 2N6107 DIP
  G16-201
  G۱۶-۲۰۱
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور SMD CODE HR
  ترانزیستور SMD CODE HR
  H121
  H۱۲۱
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور ساعت BCP55-16 برای BSI 206
  ترانزیستور ساعت BCP55-16 برای BSI 206
  H44-B14
  H۴۴-B۱۴
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور میتسوبیشی SMD CODE X1
  ترانزیستور میتسوبیشی SMD CODE X1
  K43-X01
  K۴۳-X۰۱
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  TIP122
  TIP122
  M98-T03
  M۹۸-T۰۳
  تماس بگیرید
  TIP147 TO247
  TIP147 TO247
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  TIP42C
  TIP42C
  M97-T02
  M۹۷-T۰۲
  تماس بگیرید
   BJT - NPN
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله