AT90CAN128 16AU
  AT90CAN128 16AU
  H05-A05
  H۰۵-A۰۵
  ۷۹۰,۰۰۰ تومان
  ATMEGA 169P 16AU
  ATMEGA 169P 16AU
  A21-A20
  A۲۱-A۲۰
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  ATMEGA 169PA AU
  ATMEGA 169PA AU
  A22-A21
  A۲۲-A۲۱
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  ATMEGA 16A SMD
  ATMEGA 16A SMD
  D68-A02
  D۶۸-A۰۲
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  ATMEGA 32A DIP
  ATMEGA 32A DIP
  J102-A02
  J۱۰۲-A۰۲
  ۸۲,۰۰۰ تومان
  ATMEGA 32A SMD
  ATMEGA 32A SMD
  D69-A03
  D۶۹-A۰۳
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  ATMEGA 48PA AU
  ATMEGA 48PA AU
  A20-A19
  A۲۰-A۱۹
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  ATMEGA 64A AU
  ATMEGA 64A AU
  0
  ۰
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ATMEGA128-AU
  ATMEGA128-AU
  0
  ۰
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  ATTINY 13A SMD
  ATTINY 13A SMD
  D71-A05
  D۷۱-A۰۵
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  ATTINY13 DIP
  ATTINY13 DIP
  G62-A02
  G۶۲-A۰۲
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ATMEGA 8A - DIP
  آی سی ATMEGA 8A - DIP
  H20-A20
  H۲۰-A۲۰
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ATMEGA 8A - SMD
  آی سی ATMEGA 8A - SMD
  D67-A01
  D۶۷-A۰۱
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  ATMEGA 16A DIP
  ATMEGA 16A DIP
  J101-A01
  J۱۰۱-A۰۱
  تماس بگیرید
  ATMEGA32 DIP
  ATMEGA32 DIP
  J102-A02
  J۱۰۲-A۰۲
  تماس بگیرید
  ATMEGA8A-DIP
  ATMEGA8A-DIP
  H20-A20
  H۲۰-A۲۰
  تماس بگیرید
  ATMEGA 2560 16AU
  ATMEGA 2560 16AU
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ATMEGA 2560 16AU
  ATMEGA 2560 16AU
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ATMEGA 328-AU-SMD
  ATMEGA 328-AU-SMD
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ATMEGA 328P-PU SMD
  ATMEGA 328P-PU SMD
  D70-A04
  D۷۰-A۰۴
  تماس بگیرید
  ATMEGA328-AU-SMD
  ATMEGA328-AU-SMD
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ATTINY45-DIP
  ATTINY45-DIP
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ATTINY85-DIP
  ATTINY85-DIP
  0
  ۰
  تماس بگیرید
   AVR
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله