S912XHY128VLM
  S912XHY128VLM
  D124
  D۱۲۴
  ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
  S912XHY256CLM
  S912XHY256CLM
  J05-S09
  J۰۵-S۰۹
  ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
  S912XHY256VLM
  S912XHY256VLM
  J06-S10
  J۰۶-S۱۰
  ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
  S9S12G128MLH
  S9S12G128MLH
  I99-S03
  I۹۹-S۰۳
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  S9S12G128MLL
  S9S12G128MLL
  I98-S02
  I۹۸-S۰۲
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  S9S12G96MLH
  S9S12G96MLH
  I97-S01
  I۹۷-S۰۱
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  S9S12HA48CLL
  S9S12HA48CLL
  J01-S05
  J۰۱-S۰۵
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  S9S12HY48CLL
  S9S12HY48CLL
  J02-S06
  J۰۲-S۰۶
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  S9S12HY64CLL
  S9S12HY64CLL
  J03-S07
  J۰۳-S۰۷
  ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو SAK-TC1728N192 F133HL AC اصلی
  آی سی CPU میکرو SAK-TC1728N192 F133HL AC اصلی
  J53-S24
  J۵۳-S۲۴
  ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی CPU میکرو SAK-TC1728N192 F133HL AC کپی
  آی سی CPU میکرو SAK-TC1728N192 F133HL AC کپی
  J183
  J۱۸۳
  ۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی میکرو CPU بوش ME17 اصلی SAK-TC1724N192 F80HL AB
  آی سی میکرو CPU بوش ME17 اصلی SAK-TC1724N192 F80HL AB
  J52-S23
  J۵۲-S۲۳
  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی میکرو CPU بوش ME17 کپی SAK-TC1724N192 F80HL AB
  آی سی میکرو CPU بوش ME17 کپی SAK-TC1724N192 F80HL AB
  D128
  D۱۲۸
  ۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
  S912XHY128CLM
  S912XHY128CLM
  J04-S08
  J۰۴-S۰۸
  تماس بگیرید
  SPC5633MMLQ60
  SPC5633MMLQ60
  M50-S04
  M۵۰-S۰۴
  تماس بگیرید
   MCU
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله