CIRCUIT PROTECTION
+ -6 دسته‌بندی دیگر
  MC33172
  MC33172
  MC33172
  MC۳۳۱۷۲
  تماس بگیرید
   فیوز یک وسیله ایمنی الکتریکی می باشد که به منظور محافظت در برابر جریان بیش از حد یک مدار الکتریکی عمل می کند. 

   فیوز یک قطعه الکتریکی است که برای محافظت از مدارهای الکتریکی با مدارباز کردن ایمن مدارتحت بارهای جریان غیرعادی بالا طراحی گردیده است.

   فیوز (Fuse)، وسیله ای ایمنی است که مدارهای الکتریکی را از اثرات جریان های بیش از حد محافظت می کند. 

   فیوز (Fuse)، وسیله ای الکتریکی است که از مدار الکتریکی در برابر جریان الکتریکی بیش از حد محافظت می نماید.
   انواع فیوز
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله