پیگیری مرسولاتپیگیری مرسولات از خدمات کاربردی است که مشتریان با استفاده از این امکان می‌توانند اطلاعاتی نظیر مشخصات مرسوله را اعم از تاریخ و ساعت پذیرش مرسوله ، نام فرستنده و گیرنده، وزن و هزینه ارسال مشاهده کنند.
برای پیگیری یا به ‌اصطلاح رهگیری مرسولات از طریق سایت اداره پست و تیپاکس از طریق لینک های ذیل اقدام نمایید.
بدین صورت که بعد از وارد شدن به صفحات ارسالی بارکد بسته خود را وارد کرده و از مشخصات آن پیگیر بسته خود می شوید.

پیگیری مرسولات پستی

پیگیری مرسولات تیپاکس