IS65C256AL-25 A۷۳-I۰۱

  • قیمت برای شما : ۸۰,۰۰۰ تومان عدد
اضافه به سبد خرید
SO-28
خیر
بله