L4949EP
  L4949EP
  G40-L01
  G۴۰-L۰۱
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  L4969URD
  L4969URD
  I37-L02
  I۳۷-L۰۲
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  MC33662LEFRP2
  MC33662LEFRP2
  I75-M05
  I۷۵-M۰۵
  ۹۱,۰۰۰ تومان
  MC33889DW
  MC33889DW
  I76-M06
  I۷۶-M۰۶
  ۲۰۱,۰۰۰ تومان
  MC33972ATEW
  MC33972ATEW
  I78-M08
  I۷۸-M۰۸
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  MC33993DWB
  MC33993DWB
  G141-441
  G۱۴۱-۴۴۱
  ۲۰۱,۰۰۰ تومان
  TPIC8101DW
  TPIC8101DW
  B70-T32
  B۷۰-T۳۲
  ۹۱,۰۰۰ تومان
  ULN2003 SMD ORGINAL
  ULN2003 SMD ORGINAL
  K146-U01
  K۱۴۶-U۰۱
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  VALEO JCI 21680386-3-C
  VALEO JCI 21680386-3-C
  K50-L05
  K۵۰-L۰۵
  ۴۱۵,۰۰۰ تومان
  مدار دو کاره کانکت و دور موتور دلتا
  مدار دو کاره کانکت و دور موتور دلتا
  H96-C13
  H۹۶-C۱۳
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  مدار فقط کانکت دلتا
  مدار فقط کانکت دلتا
  H95-C12
  H۹۵-C۱۲
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  L9613 ORGINAL
  L9613 ORGINAL
  G61-L03
  G۶۱-L۰۳
  ناموجود
  L9637D
  L9637D
  A84-L07
  A۸۴-L۰۷
  ناموجود
  SN65176BDR
  SN65176BDR
  H140
  H۱۴۰
  ناموجود
  VALEO JCI 21644868-8
  VALEO JCI 21644868-8
  G144-J44
  G۱۴۴-J۴۴
  ناموجود
  L4978D
  L4978D
  G71-L04
  G۷۱-L۰۴
  تماس بگیرید
  L9613
  L9613
  A82-L05
  A۸۲-L۰۵
  تماس بگیرید
  L9758
  L9758
  G147-H47
  G۱۴۷-H۴۷
  تماس بگیرید
  MAX213ECAI
  MAX213ECAI
  I146-M29
  I۱۴۶-M۲۹
  تماس بگیرید
   DATA INTERFACE
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله