AMIS41682NGA
  AMIS41682NGA
  H13-A13
  H۱۳-A۱۳
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  L9615D
  L9615D
  A83-L06
  A۸۳-L۰۶
  ۷۱,۰۰۰ تومان
  MCP2551I
  MCP2551I
  B10-M08
  B۱۰-M۰۸
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  NV7342-0
  NV7342-0
  0
  ۰
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  PCA82C250
  PCA82C250
  A02-A02
  A۰۲-A۰۲
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  PCA82C251 ORGINAL DIP
  PCA82C251 ORGINAL DIP
  K140-P01
  K۱۴۰-P۰۱
  ۹۷,۰۰۰ تومان
  PCA82C251 ORGINAL SMD
  PCA82C251 ORGINAL SMD
  K102-A02
  K۱۰۲-A۰۲
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  PCA82C251Y
  PCA82C251Y
  A03-A03
  A۰۳-A۰۳
  ۹۱,۰۰۰ تومان
  TDK ZJY 2P01
  TDK ZJY 2P01
  H137
  H۱۳۷
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  TJA1020
  TJA1020
  J71-T10
  J۷۱-T۱۰
  ۷۱,۰۰۰ تومان
  TJA1040
  TJA1040
  J73-T12
  J۷۳-T۱۲
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  TJA1042
  TJA1042
  B40-T02
  B۴۰-T۰۲
  ۹۷,۰۰۰ تومان
  TJA1050
  TJA1050
  B41-T03
  B۴۱-T۰۳
  ۹۷,۰۰۰ تومان
  TJA1054AT
  TJA1054AT
  J76-T15
  J۷۶-T۱۵
  ۱۰۴,۰۰۰ تومان
  TJA1055-T.C
  TJA1055-T.C
  B42-T04
  B۴۲-T۰۴
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  TLE7263E
  TLE7263E
  G22-T01
  G۲۲-T۰۱
  ۱۴۹,۰۰۰ تومان
  UJA11325V
  UJA11325V
  M53-U01
  M۵۳-U۰۱
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
  VP230 SN65HVD230 SMD
  VP230 SN65HVD230 SMD
  K22-V10
  K۲۲-V۱۰
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  VP233 SN65HVD233 SMD
  VP233 SN65HVD233 SMD
  K23-V11
  K۲۳-V۱۱
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  VP251 SN65HVD251 SMD
  VP251 SN65HVD251 SMD
  B89-V11
  B۸۹-V۱۱
  ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043309
  آی سی 3043309
  0
  ۰
  بزودی
  آی سی 3043318
  آی سی 3043318
  0
  ۰
  بزودی
  TJA1051
  TJA1051
  J75-T14
  J۷۵-T۱۴
  ناموجود
  UJA1078A33W
  UJA1078A33W
  C15-R08
  C۱۵-R۰۸
  ناموجود
  VP232 SN65HVD232 SMD
  VP232 SN65HVD232 SMD
  0
  ۰
  ناموجود
  AMIS30660-2
  AMIS30660-2
  M41-A01
  M۴۱-A۰۱
  تماس بگیرید
  M27C1001
  M27C1001
  C50-215
  C۵۰-۲۱۵
  تماس بگیرید
  MCZ33903CD5EK
  MCZ33903CD5EK
  MCZ33903CD5EK
  MCZ۳۳۹۰۳CD۵EK
  تماس بگیرید
  MCZ33905CS5EK
  MCZ33905CS5EK
  H109
  H۱۰۹
  تماس بگیرید
  TJA1010T
  TJA1010T
  B39-T01
  B۳۹-T۰۱
  تماس بگیرید
  TJA1021
  TJA1021
  J72-T11
  J۷۲-T۱۱
  تماس بگیرید
  TJA1041
  TJA1041
  J74-T13
  J۷۴-T۱۳
  تماس بگیرید
  TLE6251-2G
  TLE6251-2G
  H108
  H۱۰۸
  تماس بگیرید
  TLE6263-3G
  TLE6263-3G
  K144-T03
  K۱۴۴-T۰۳
  تماس بگیرید
  آی سی 3043341
  آی سی 3043341
  L110-302
  L۱۱۰-۳۰۲
  تماس بگیرید
  آی سی 3043344
  آی سی 3043344
  M123-301
  M۱۲۳-۳۰۱
  تماس بگیرید
   CAN
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله