آی سی استپر موتور زیمنس U705 SDIC03
  آی سی استپر موتور زیمنس U705 SDIC03
  B71-U01
  B۷۱-U۰۱
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی استپر نیسان L9935
  آی سی استپر نیسان L9935
  A91-L14
  A۹۱-L۱۴
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور استپر موتور والئو L9930
  آی سی درایور استپر موتور والئو L9930
  A90-L13
  A۹۰-L۱۳
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور انژکتور استپر L9708
  آی سی درایور انژکتور استپر L9708
  A85-L08
  A۸۵-L۰۸
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور موتور A3979SLPT
  آی سی درایور موتور A3979SLPT
  J116-A01
  J۱۱۶-A۰۱
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور موتور AX1201728SG
  آی سی درایور موتور AX1201728SG
  K133-A02
  K۱۳۳-A۰۲
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور موتور B1644
  آی سی درایور موتور B1644
  L125-B01
  L۱۲۵-B۰۱
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور موتور B58428
  آی سی درایور موتور B58428
  A32-B04
  A۳۲-B۰۴
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور موتور B58944 D43256BGU-70LL
  آی سی درایور موتور B58944 D43256BGU-70LL
  A33-B05
  A۳۳-B۰۵
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور موتور BTS7810
  آی سی درایور موتور BTS7810
  0
  ۰
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور موتور L9942
  آی سی درایور موتور L9942
  G41-L02
  G۴۱-L۰۲
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور موتور VID-6606
  آی سی درایور موتور VID-6606
  K25-V13
  K۲۵-V۱۳
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی درایور موتور L9959S
  آی سی درایور موتور L9959S
  H156
  H۱۵۶
  تماس بگیرید
  آی سی درایور موتور L9959T
  آی سی درایور موتور L9959T
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  آی سی درایور موتور RZ7899 SOP8
  آی سی درایور موتور RZ7899 SOP8
  H154
  H۱۵۴
  تماس بگیرید
   موتور درایور - MOTOR DRIVER
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله