فلت دسته راهنمای 206 یک قطعه مخصوص خودرویی Peugeot 206 است که به عنوان یک کابل ارتباطی بین دسته‌ی راهنمای موتور و واحد کنترلی خودرو (ECU یا Electronic Control Unit) استفاده می‌شود. این فلت دسته برای انتقال سیگنال‌ها و دستورات از دسته‌ی راهنما به واحد کنترلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وظیفه اصلی این فلت دسته راهنمای 206 انتقال سیگنال‌ها و دستوراتی است که توسط راننده از طریق دسته‌ی راهنما انجام می‌شود. مثلاً تغییر سرعت، تنظیم دما و حجم بادکن‌ها، تغییر مسیر و موارد دیگر که از طریق دسته‌ی راهنما کنترل می‌شوند.

این فلت دسته معمولاً از جنس انعطاف‌پذیر و مقاوم ساخته شده است تا بتواند حرکت‌های مکانیکی دسته را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل کند و به واحد کنترلی ارسال کند.

مراقبت از این فلت دسته بسیار مهم است زیرا در صورت خرابی یا کاهش عملکرد آن، کارایی دسته‌ی راهنما و کنترل خودرو ممکن است به خطر بیفتد. بهتر است در صورت نیاز به تعویض یا تعمیر فلت دسته راهنمای 206، از قطعه‌های اصلی یا معتبر استفاده کنید تا عملکرد و کارایی خودرو را به حالت بهتری برگردانید.
خیر
بله