خازن بشکه ایی 100UF 35V - 6/3*7/7 - SMD ELE D۵۱-C۰۷

  • قیمت خرید ۶,۸۷۵ تومان
    عدد
SMD SIZE-3/3/7/7
خیر
بله