انواع کلید ، سوئیچ ، کیپد

تماس بگیرید
کی پد (Key pad)، صفحه کلید بلوکی یا صفحه کلیدی است که با ترتیبی از ارقام، نمادها یا حروف الفبایی تنظیم شده است. 

صفحه‌کلید (Key pad)، مجموعه‌ای از دکمه‌ها یا کلیدهایی است که دارای اعداد، نمادها یا حروف الفبایی هستند که به‌ترتیب روی یک صفحه قرار می‌گیرند که می‌تواند به عنوان یک دستگاه ورودی کارآمد استفاده شود. 

 کی پد، مجموعه کوچکی از کلیدها می باشد که بخشی از یک صفحه کلید بزرگتر یا دستگاه دیگری را شامل می شود.

کی پد، نوعی دستگاه ورودی متشکل از مجموعه ای از کلیدها است که معمولاً عددی بوده و در یک شبکه مرتب شده اند.
خیر
بله