HM-TRP 433MHZ
  HM-TRP 433MHZ
  F57-H02
  F۵۷-H۰۲
  ۳۱۸,۰۰۰ تومان
  HM-TRP 915MHZ
  HM-TRP 915MHZ
  F58-H03
  F۵۸-H۰۳
  ۳۱۸,۰۰۰ تومان
   برد K117 راه انداز 12ولت
  برد K117 راه انداز 12ولت
  ماژول RFID
  ماژول RFID
  تماس بگیرید
   برد K119 راه انداز صنعتی
  برد K119 راه انداز صنعتی
  برد راه انداز
  برد راه انداز
  تماس بگیرید
  2262 TRIMMER 315MHZ MODULE
  2262 TRIMMER 315MHZ MODULE
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  2262 TRIMMER 433MHZ MODULE
  2262 TRIMMER 433MHZ MODULE
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  AC TO DC 12V 700MA
  AC TO DC 12V 700MA
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  AC TO DC 5V 700MA
  AC TO DC 5V 700MA
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ARDUINO NANO CH340
  ARDUINO NANO CH340
  JAN06
  JAN۰۶
  تماس بگیرید
  ASK RXB8 315MHZ MODULE
  ASK RXB8 315MHZ MODULE
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ASK RXB8 433MHZ MODULE
  ASK RXB8 433MHZ MODULE
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ASK RXC6 315MHZ
  ASK RXC6 315MHZ
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ASK RXC6 433MHZ
  ASK RXC6 433MHZ
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  CH340G USB TO RS232RS810-105
  CH340G USB TO RS232RS810-105
  JAN06
  JAN۰۶
  تماس بگیرید
  CHC-104B-M4
  CHC-104B-M4
  ماژول Joystick
  ماژول Joystick
  تماس بگیرید
  CHC-308B-M4
  CHC-308B-M4
  ماژول Joystick
  ماژول Joystick
  تماس بگیرید
  CHC-409B-M4
  CHC-409B-M4
  ماژول Joystick
  ماژول Joystick
  تماس بگیرید
  CP2102 USB TO TTL MODULE
  CP2102 USB TO TTL MODULE
  F49-C01
  F۴۹-C۰۱
  تماس بگیرید
  DF-PLAYER MODULE
  DF-PLAYER MODULE
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  DIMER AC TO AC 2KW MODULE
  DIMER AC TO AC 2KW MODULE
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  DS1307 MODULE
  DS1307 MODULE
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ENC28J60 MODULE
  ENC28J60 MODULE
  JAN06
  JAN۰۶
  تماس بگیرید
  ESP8266 D1 UNO SHIELD
  ESP8266 D1 UNO SHIELD
  JAN06
  JAN۰۶
  تماس بگیرید
  ESP8266-07
  ESP8266-07
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ESP8266-12E
  ESP8266-12E
  F53-E03
  F۵۳-E۰۳
  تماس بگیرید
  ESP8266-12F
  ESP8266-12F
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ESP8266-12S
  ESP8266-12S
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  FC-51 IR SENSOR MODULE
  FC-51 IR SENSOR MODULE
  Y103
  Y۱۰۳
  تماس بگیرید
  FS1000 ASK 433
  FS1000 ASK 433
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  GP2Y0A02YK0F
  GP2Y0A02YK0F
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  GP2Y0A21YK
  GP2Y0A21YK
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  GP2Y0A41YK0F
  GP2Y0A41YK0F
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  GP2Y0A51SK0F
  GP2Y0A51SK0F
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  GP2Y0A710K0F
  GP2Y0A710K0F
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  GP2Y0D310K
  GP2Y0D310K
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  GP2Y0D340K
  GP2Y0D340K
  0
  ۰
  تماس بگیرید
   ماژول یک جزء نرم افزاری یا بخشی از یک برنامه است که شامل یک یا چند روال است. 

   ماژول یک واحد مجزا از نرم افزار یا سخت افزار است. 

   ماژول بخشی از یک ماشین، به ویژه یک کامپیوتر است که عملکرد خاصی را انجام می دهد.

   ماژول (Module)،  مجموعه ای از مدارهای الکترونیکی مستقل است که در یک برد مدار چاپی بسته بندی می شود تا یک عمل پایه ای را در یک کامپیوتر انجام دهد .

   ماژول (Module) قسمتی مجزا از یک سیستم می باشد که می تواند به تنهایی هدفی خاص را دنبال نماید.
   انواع ماژول
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله