سنسور جریان ACS758-200A
  سنسور جریان ACS758-200A E08-A08
  E۰۸-A۰۸
  ۶۰۵,۰۰۰ تومان
  سنسور دما LM75A
  سنسور دما LM75A E32-L04
  E۳۲-L۰۴
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  سنسور جریان ACS758-50A
  سنسور جریان ACS758-50A E06-A06
  E۰۶-A۰۶
  تماس بگیرید
  سنسور جریان ACS758-100A
  سنسور جریان ACS758-100A E07-A07
  E۰۷-A۰۷
  تماس بگیرید
  سنسور جریان ACS712-30A
  سنسور جریان ACS712-30A E05-A05
  E۰۵-A۰۵
  تماس بگیرید
  سنسور جریان ACS712-20A
  سنسور جریان ACS712-20A E04-A04
  E۰۴-A۰۴
  تماس بگیرید
  سنسور جریان ACS712-5A
  سنسور جریان ACS712-5A E03-A03
  E۰۳-A۰۳
  تماس بگیرید
  سنسور دما و رطوبت SHT-20
  سنسور دما و رطوبت SHT-20 E77-S12
  E۷۷-S۱۲
  تماس بگیرید
  سنسور دما و رطوبت SHT-75
  سنسور دما و رطوبت SHT-75 E78-S13
  E۷۸-S۱۳
  تماس بگیرید
  سنسور رطوبت SHT-15
  سنسور رطوبت SHT-15 E76-S11
  E۷۶-S۱۱
  تماس بگیرید
  سنسور رطوبت SHT-11
  سنسور رطوبت SHT-11 E75-S10
  E۷۵-S۱۰
  تماس بگیرید
  سنسور رطوبت SHT-10
  سنسور رطوبت SHT-10 E74-S09
  E۷۴-S۰۹
  تماس بگیرید
  سنسور دما PT-1000
  سنسور دما PT-1000 E57-P02
  E۵۷-P۰۲
  تماس بگیرید
  سنسور دما PT-100
  سنسور دما PT-100 E56-P01
  E۵۶-P۰۱
  تماس بگیرید
  سنسور دما LM35DZ
  سنسور دما LM35DZ E31-L03
  E۳۱-L۰۳
  تماس بگیرید
  سنسور دما LM35DT
  سنسور دما LM35DT E30-L02
  E۳۰-L۰۲
  تماس بگیرید
  سنسور دما LM35CZ
  سنسور دما LM35CZ E29-L01
  E۲۹-L۰۱
  تماس بگیرید
  سنسور رطوبت مقاومتی HR202L
  سنسور رطوبت مقاومتی HR202L E19-H01
  E۱۹-H۰۱
  تماس بگیرید
  سنسور رطوبت خازنی HS-1101
  سنسور رطوبت خازنی HS-1101 E21-H03
  E۲۱-H۰۳
  تماس بگیرید
  سنسور رطوبت و دما DHT11
  سنسور رطوبت و دما DHT11 E12-D01
  E۱۲-D۰۱
  تماس بگیرید
  سنسور دما SMT-172
  سنسور دما SMT-172 E79-S14
  E۷۹-S۱۴
  تماس بگیرید
  HIH-4000
  HIH-4000 E28-H10
  E۲۸-H۱۰
  تماس بگیرید
  همراه با کاور HR202L
  همراه با کاور HR202L E20-H02
  E۲۰-H۰۲
  تماس بگیرید
  DHT23 .AM2303
  DHT23 .AM2303 E14-D03
  E۱۴-D۰۳
  تماس بگیرید
  DHT22.AM2302
  DHT22.AM2302 E13-D02
  E۱۳-D۰۲
  تماس بگیرید
  فیلتر SHT
  فیلتر SHT E80-S15
  E۸۰-S۱۵
  تماس بگیرید
  فیبر SHT
  فیبر SHT E81-S16
  E۸۱-S۱۶
  تماس بگیرید
  سنسور مغناطیس AH41
  سنسور مغناطیس AH41 E01-A01
  E۰۱-A۰۱
  تماس بگیرید
  MQ-2
  MQ-2 E40-M01
  E۴۰-M۰۱
  تماس بگیرید
  MQ-3
  MQ-3 E41-M02
  E۴۱-M۰۲
  تماس بگیرید
  MQ-4
  MQ-4 E42-M03
  E۴۲-M۰۳
  تماس بگیرید
  MQ-5
  MQ-5 E43-M04
  E۴۳-M۰۴
  تماس بگیرید
  MQ-6
  MQ-6 E44-M05
  E۴۴-M۰۵
  تماس بگیرید
  MQ-7
  MQ-7 E45-M06
  E۴۵-M۰۶
  تماس بگیرید
  MQ-8
  MQ-8 E46-M07
  E۴۶-M۰۷
  تماس بگیرید
  MQ-9
  MQ-9 E47-M08
  E۴۷-M۰۸
  تماس بگیرید
   انواع سنسور
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله