انواع رگلاتور

تماس بگیرید
رگولاتور، وسیله ای برای حفظ یک مشخصه تعیین شده، به عنوان ولتاژ یا جریان، در یک مقدار از پیش تعیین شده، یا به منظور تغییر آن بر اساس یک طرح از قبل مشخص گردیده است.

رگولاتور ( تنظیم کننده ولتاژ ) ، سیستمی است که برای حفظ خودکار ولتاژ ثابت طراحی گردیده است. 

رگولاتور، هر وسیله الکتریکی یا الکترونیکی است که ولتاژ منبع تغذیه را در محدوده قابل قبول نگه می دارد. تنظیم کننده ولتاژ برای حفظ ولتاژ در محدوده تعیین شده مورد نیاز است که توسط تجهیزات الکتریکی با استفاده از آن ولتاژ قابل تحمل می باشد.

رگولاتور ولتاژ، دستگاهی است که به منظور تنظیم کردن ولتاژ یک یا چند خط DC یا AC به کار می رود و برای این کار، از یک مکانیزم الکترومکانیکی استفاده می نماید.

رگولاتور (Regulator)، قطعه ای است که ولتاژ های نوسانی در ورودی خود را به یک ولتاژ مشخص در خروجی تبدیل می نماید. تنظیم کننده ولتاژ ممکن است از نوع مکانیکی، AC ،DC  و همچنین الکترونیکی باشد.

رگولاتور ولتاژ قطعه‌ای است که در ساخت مدارات الکترونیکی کاربرد‌های فراوانی دارد، ودراصل این نوع از رگولاتورها ، نوعی از نیمه رسانا‌ها هستند که برای تنظیم ولتاژ طراحی شده اند.
خیر
بله