ذره بین تاشو چراغدار 40Xمدل MG21011
  ذره بین تاشو چراغدار 40Xمدل MG21011
  0
  ۰
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  1000X میکروسکوپ دیجیتال
  1000X میکروسکوپ دیجیتال
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  1600X میکروسکوپ دیجیتال
  1600X میکروسکوپ دیجیتال
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  20X ذره بین عینکی دوچشمی چراغدار
  20X ذره بین عینکی دوچشمی چراغدار
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  30X ذره بین تاشو فلزی
  30X ذره بین تاشو فلزی
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  400X AV میکروسکوپ دیجیتال
  400X AV میکروسکوپ دیجیتال
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  500X HD میکروسکوپ دیجیتال
  500X HD میکروسکوپ دیجیتال
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  500X میکروسکوپ دیجیتال
  500X میکروسکوپ دیجیتال
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  5X-500MM ذره بین تاشو
  5X-500MM ذره بین تاشو
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  60X ذره بین میکروسکوپی چراغدار
  60X ذره بین میکروسکوپی چراغدار
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  80MM ذره بین 3Xچراغدار COBقطر
  80MM ذره بین 3Xچراغدار COBقطر
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  9090 ذره بین 2/5Xو 5Xدلی
  9090 ذره بین 2/5Xو 5Xدلی
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  9092 ذره بین 3Xو 5Xدلی
  9092 ذره بین 3Xو 5Xدلی
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  9892 ذره بین پیشانی 5لنز
  9892 ذره بین پیشانی 5لنز
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  9892F ذره بین عینکی
  9892F ذره بین عینکی
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  BEST ذره بین به همراه قطب نما و دماسنج
  BEST ذره بین به همراه قطب نما و دماسنج
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  DB25 TO DB9 کابل
  DB25 TO DB9 کابل
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  DELI ذره بین دستی
  DELI ذره بین دستی
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  LQ001 ذره بین لنز کلیپسی
  LQ001 ذره بین لنز کلیپسی
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  MG13B-A ذره بین تک چشمی 15Xمدل
  MG13B-A ذره بین تک چشمی 15Xمدل
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  MG6B-4 ذره بین دستی
  MG6B-4 ذره بین دستی
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  MG81001A ذره بین پیشانی مدل
  MG81001A ذره بین پیشانی مدل
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  MG81001B ذره بین پیشانی 4لنز
  MG81001B ذره بین پیشانی 4لنز
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  MG81001G ذره بین پیشانی
  MG81001G ذره بین پیشانی
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  PROSKIT آینه تلسکوپی پروسکیت
  PROSKIT آینه تلسکوپی پروسکیت
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  TE-802 ذره بین +پایه رومیزی
  TE-802 ذره بین +پایه رومیزی
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  TH-600555 ذره بین چراغدار 6Xمدل
  TH-600555 ذره بین چراغدار 6Xمدل
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  TH7018-A ذره بین  6Xو 25Xچراغدار
  TH7018-A ذره بین 6Xو 25Xچراغدار
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ذره بین عینکی دو چشمی4لنز
  ذره بین عینکی دو چشمی4لنز
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ذره بین لوپ خرطومی
  ذره بین لوپ خرطومی
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  ذره بین مدل جا کلیدی
  ذره بین مدل جا کلیدی
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  غلاف هویه
  غلاف هویه
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  لوپ بقل میزی PROSKIT-1205CB
  لوپ بقل میزی PROSKIT-1205CB
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  لوپ بقل میزی PROSKIT-1503
  لوپ بقل میزی PROSKIT-1503
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  لوپ دستی و رو میزی MG3B-1D
  لوپ دستی و رو میزی MG3B-1D
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  لوپ دیجیتال G1200
  لوپ دیجیتال G1200
  0
  ۰
  تماس بگیرید
   انواع ذره بین و میکروسکوپ
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله