ZD- 5/1V - 1/2W
  ZD- 5/1V - 1/2W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  DZ - 5/1V - 1W
  DZ - 5/1V - 1W 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1N5817-DIP
  1N5817-DIP 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE33A
  1/5KE33A 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE100A
  1/5KE100A 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE15A
  1/5KE15A 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE510A
  1/5KE510A 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE33CA
  1/5KE33CA 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE36CA
  1/5KE36CA 0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE39A
  1/5KE39A 0
  ۰
  تماس بگیرید
  P6KE30CA
  P6KE30CA I124-101
  I۱۲۴-۱۰۱
  تماس بگیرید
  1N5819 SS14 DIODE SMD
  1N5819 SS14 DIODE SMD G126-S26
  G۱۲۶-S۲۶
  تماس بگیرید
  ES2G DIOD
  ES2G DIOD 0
  ۰
  تماس بگیرید
  U5ZA27G
  U5ZA27G 0
  ۰
  تماس بگیرید
  5KP30A
  5KP30A G165
  G۱۶۵
  تماس بگیرید
  STTH1002C
  STTH1002C D102
  D۱۰۲
  تماس بگیرید
  SCHOTTKY
  SCHOTTKY
  ZENER
  ZENER
  RECTIFIER
  RECTIFIER
  DIOD
  DIOD
  BRIDGE DIODE
  BRIDGE DIODE
  FAST DIODE
  FAST DIODE
  LED
  LED
  TVS
  TVS
  SWITCH
  SWITCH
   دیود، یک جزء الکتریکی است که اجازه می دهد جریان تنها در یک جهت هدایت پیدا کند.

   دیود یک قطعه الکترونیکی دو ترمینالی است که جریان را عمدتاً در یک سو هدایت می نماید. در یک جهت دارای مقاومت کم (در حالت ایده آل صفر) و در جهت دیگر مقاومت بالا (در حالت ایده آل بی نهایت) می باشد.

   دیود یک قطعه الکترونیکی دو ترمینالی است که جریان الکتریسیته را عمدتاً در یک جهت هدایت می کند.

   دیود به عنوان یک قطعه الکترونیکی دو ترمینال تعریف می شود که فقط جریان را در یک جهت هدایت می کند(تا زمانی که در یک سطح ولتاژ مشخص کار کند). 

   دیود (Diode) یک قطعه‌ی الکترونیکی نیمه‌هادی است که و به جریان اجازه می‌دهد تا در یک جهت مشخص انتشار پیدا کند و  جلوی جریان را برای انتشار در جهت مخالف می‌گیرد.
   انواع دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله