1N5819-DIP
  1N5819-DIP
  G35-104
  G۳۵-۱۰۴
  ۶,۰۰۰ تومان
  MBR2545CT
  MBR2545CT
  I83-M13
  I۸۳-M۱۳
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  SM8S36B
  SM8S36B
  B25-S04
  B۲۵-S۰۴
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  STPS1045
  STPS1045
  A68-G05
  A۶۸-G۰۵
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  آی سی B360G
  آی سی B360G
  0
  ۰
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  آی سی DE3L20U
  آی سی DE3L20U
  G51-D01
  G۵۱-D۰۱
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  آی سی SM8S30A
  آی سی SM8S30A
  J44-S15
  J۴۴-S۱۵
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  آی سی STTH1002C
  آی سی STTH1002C
  D102
  D۱۰۲
  ۱۳۱,۰۰۰ تومان
  آی سی ZG36
  آی سی ZG36
  C07-Z01
  C۰۷-Z۰۱
  ۹۴,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ KBL610 DIP
  آی سی دیپ KBL610 DIP
  D81-K01
  D۸۱-K۰۱
  ۶۹,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ KBU810
  آی سی دیپ KBU810
  D82-K02
  D۸۲-K۰۲
  ۶۹,۰۰۰ تومان
  دیود 1/5KE36A
  دیود 1/5KE36A
  J146-101
  J۱۴۶-۱۰۱
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  دیود 1/5KE39CA
  دیود 1/5KE39CA
  0
  ۰
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  دیود 1N4007 M7 DIODE SMD
  دیود 1N4007 M7 DIODE SMD
  C30-101
  C۳۰-۱۰۱
  ۱,۰۰۰ تومان
  دیود 1N5408-DIP
  دیود 1N5408-DIP
  G34-103
  G۳۴-۱۰۳
  ۶,۰۰۰ تومان
  دیود SL96 ورودی برق SM8A27
  دیود SL96 ورودی برق SM8A27
  B24-S03
  B۲۴-S۰۳
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  دیود US1M DIODE
  دیود US1M DIODE
  0
  ۰
  ۲,۰۰۰ تومان
  دیود دیپ 1N4148-DIP
  دیود دیپ 1N4148-DIP
  G33-102
  G۳۳-۱۰۲
  ۱,۰۰۰ تومان
  دیود زیمنس گرد فلزی MR2835S
  دیود زیمنس گرد فلزی MR2835S
  B09-M07
  B۰۹-M۰۷
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  دیود سایز LRP DIODE SIZE D
  دیود سایز LRP DIODE SIZE D
  D103
  D۱۰۳
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  دیود 1N4007-DIP
  دیود 1N4007-DIP
  G32-101
  G۳۲-۱۰۱
  تماس بگیرید
  1/5KE100A
  1/5KE100A
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE15A
  1/5KE15A
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE33A
  1/5KE33A
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE33CA
  1/5KE33CA
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE36CA
  1/5KE36CA
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE39A
  1/5KE39A
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  1/5KE510A
  1/5KE510A
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  1N4148 SMD
  1N4148 SMD
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  1N5817-DIP
  1N5817-DIP
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  1N5819 SS14 DIODE SMD
  1N5819 SS14 DIODE SMD
  G126-S26
  G۱۲۶-S۲۶
  تماس بگیرید
  1N5822
  1N5822
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  5KP30A
  5KP30A
  G165
  G۱۶۵
  تماس بگیرید
  5KP33A
  5KP33A
  J143-501
  J۱۴۳-۵۰۱
  تماس بگیرید
  5KP36A
  5KP36A
  N102-501
  N۱۰۲-۵۰۱
  تماس بگیرید
  5KP36CA
  5KP36CA
  L22-314
  L۲۲-۳۱۴
  تماس بگیرید
   دیود، یک جزء الکتریکی است که اجازه می دهد جریان تنها در یک جهت هدایت پیدا کند.

   دیود یک قطعه الکترونیکی دو ترمینالی است که جریان را عمدتاً در یک سو هدایت می نماید. در یک جهت دارای مقاومت کم (در حالت ایده آل صفر) و در جهت دیگر مقاومت بالا (در حالت ایده آل بی نهایت) می باشد.

   دیود یک قطعه الکترونیکی دو ترمینالی است که جریان الکتریسیته را عمدتاً در یک جهت هدایت می کند.

   دیود به عنوان یک قطعه الکترونیکی دو ترمینال تعریف می شود که فقط جریان را در یک جهت هدایت می کند(تا زمانی که در یک سطح ولتاژ مشخص کار کند). 

   دیود (Diode) یک قطعه‌ی الکترونیکی نیمه‌هادی است که و به جریان اجازه می‌دهد تا در یک جهت مشخص انتشار پیدا کند و  جلوی جریان را برای انتشار در جهت مخالف می‌گیرد.
   انواع دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله