1N5819-DIP
  1N5819-DIP
  G35-104
  G۳۵-۱۰۴
  ۶,۶۰۰ تومان
  5KP33A
  5KP33A
  J143-501
  J۱۴۳-۵۰۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  MBR2545CT
  MBR2545CT
  I83-M13
  I۸۳-M۱۳
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  P6KE30CA
  P6KE30CA
  I124-101
  I۱۲۴-۱۰۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  SM6S30A
  SM6S30A
  M49-T02
  M۴۹-T۰۲
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  SM8S36B
  SM8S36B
  B25-S04
  B۲۵-S۰۴
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  SM8S43A
  SM8S43A
  L138-L01
  L۱۳۸-L۰۱
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  STPS1045
  STPS1045
  A68-G05
  A۶۸-G۰۵
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی B360G
  آی سی B360G
  H130
  H۱۳۰
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی DE3L20U
  آی سی DE3L20U
  G51-D01
  G۵۱-D۰۱
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی SM8S30A
  آی سی SM8S30A
  J44-S15
  J۴۴-S۱۵
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی STPS40L45CG
  آی سی STPS40L45CG
  H126
  H۱۲۶
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی STTH1002C
  آی سی STTH1002C
  D102
  D۱۰۲
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ZG36
  آی سی ZG36
  C07-Z01
  C۰۷-Z۰۱
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ KBL610 DIP
  آی سی دیپ KBL610 DIP
  D81-K01
  D۸۱-K۰۱
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ KBU810
  آی سی دیپ KBU810
  D82-K02
  D۸۲-K۰۲
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ STPS1645D
  آی سی دیپ STPS1645D
  H107
  H۱۰۷
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور SM5S22A
  ترانزیستور SM5S22A
  J42-S13
  J۴۲-S۱۳
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور SM8S16
  ترانزیستور SM8S16
  J43-S14
  J۴۳-S۱۴
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ترانزیستور SMD CODE A7
  ترانزیستور SMD CODE A7
  H40-B10
  H۴۰-B۱۰
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  دیود 1/5KE36A
  دیود 1/5KE36A
  J146-101
  J۱۴۶-۱۰۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  دیود 1/5KE39CA
  دیود 1/5KE39CA
  0
  ۰
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  دیود 1N4007 M7 DIODE SMD
  دیود 1N4007 M7 DIODE SMD
  C30-101
  C۳۰-۱۰۱
  ۱,۰۰۰ تومان
  دیود 1N4007-DIP
  دیود 1N4007-DIP
  G32-101
  G۳۲-۱۰۱
  ۱,۶۵۰ تومان
  دیود 1N5822 SS34 DIODE SMA
  دیود 1N5822 SS34 DIODE SMA
  G124-S24
  G۱۲۴-S۲۴
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  دیود 1N5822 SS34 DIODE SMB
  دیود 1N5822 SS34 DIODE SMB
  J189
  J۱۸۹
  ۵,۵۰۰ تومان
  دیود 1N5822 SS34 DIODE SMC
  دیود 1N5822 SS34 DIODE SMC
  H110
  H۱۱۰
  ۵,۵۰۰ تومان
  دیود ED7X DIODE
  دیود ED7X DIODE
  I03-E03
  I۰۳-E۰۳
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  دیود ES2D DIODE
  دیود ES2D DIODE
  I04-E04
  I۰۴-E۰۴
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  دیود LTP DIOD
  دیود LTP DIOD
  I70-L35
  I۷۰-L۳۵
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  دیود SL96 ورودی برق SM8A27
  دیود SL96 ورودی برق SM8A27
  B24-S03
  B۲۴-S۰۳
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  دیود US1M DIODE
  دیود US1M DIODE
  I243
  I۲۴۳
  ۲,۲۰۰ تومان
  دیود برق ورودی زیمنس گرد فلزی MR2835S
  دیود برق ورودی زیمنس گرد فلزی MR2835S
  B09-M07
  B۰۹-M۰۷
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  دیود دیپ 1N4148-DIP
  دیود دیپ 1N4148-DIP
  G33-102
  G۳۳-۱۰۲
  ۱,۶۵۰ تومان
  دیود سایز LRP DIODE SIZE D
  دیود سایز LRP DIODE SIZE D
  D103
  D۱۰۳
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  دیود 1N5408-DIP
  دیود 1N5408-DIP
  G34-103
  G۳۴-۱۰۳
  تماس بگیرید
   دیود، یک جزء الکتریکی است که اجازه می دهد جریان تنها در یک جهت هدایت پیدا کند.

   دیود یک قطعه الکترونیکی دو ترمینالی است که جریان را عمدتاً در یک سو هدایت می نماید. در یک جهت دارای مقاومت کم (در حالت ایده آل صفر) و در جهت دیگر مقاومت بالا (در حالت ایده آل بی نهایت) می باشد.

   دیود یک قطعه الکترونیکی دو ترمینالی است که جریان الکتریسیته را عمدتاً در یک جهت هدایت می کند.

   دیود به عنوان یک قطعه الکترونیکی دو ترمینال تعریف می شود که فقط جریان را در یک جهت هدایت می کند(تا زمانی که در یک سطح ولتاژ مشخص کار کند). 

   دیود (Diode) یک قطعه‌ی الکترونیکی نیمه‌هادی است که و به جریان اجازه می‌دهد تا در یک جهت مشخص انتشار پیدا کند و  جلوی جریان را برای انتشار در جهت مخالف می‌گیرد.
   انواع دیود
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله