GPS 1575/42MHZ 3M آنتن
  GPS 1575/42MHZ 3M آنتن
  آنتن
  آنتن
  تماس بگیرید
   آنتن (Antenna)، یک ساختار فلزی است که امواج الکترومغناطیسی رادیویی را می گیرد و/یا می فرستد.

   آنتن، نوعی مبدل الکترونیکی است که میدان های فرکانس رادیویی (RF) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند.

   آنتن (Antenna)، وسیله ای فلزی است که برای ارسال و دریافت سیگنال استفاده می شود که نشان دهنده برخی اطلاعات است. 

   آنتن، نوعی مبدل است که میدان های فرکانس رادیویی (RF) را به جریان متناوب یا بالعکس تبدیل می کند.

   آنتن  یک سازه مخابراتی فلزی است که کار آن تبدیل سیگنال الکتریکی به امواج الکترومغناطیسی ( در حالت فرستندگی )، و تبدیل امواج الکترومغناطیسی به سیگنال الکتریکی (در حالت گیرندگی) است.

   آنتن (Antenna)، نوعی تجهیز مخابراتی است که به صورت گیرنده، فرستنده یا هر دو عمل می نماید و وظیفه آن تبدیل سیگنال الکتریکی به امواج‌ الکترومغناطیسی در حالت فرستندگی و تبدیل امواج‌ الکترومغناطیسی به سیگنال الکتریکی در حالت گیرندگی است.

   آنتن ، یک المان مخابراتی فلزی می باشد  که وظیفه آن تبدیل سیگنال الکتریکی  به امواج الکترومغناطیسی ( در حالت فرستندگی )  و تبدیل امواج الکترومغناطیسی به سیگنال الکتریکی (در حالت گیرندگی) است. 
   انواع آنتن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله