آی سی 3043341
  آی سی 3043341
  L110-302
  L۱۱۰-۳۰۲
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043508
  آی سی 3043508
  D98
  D۹۸
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043538
  آی سی 3043538
  L36-328
  L۳۶-۳۲۸
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043551
  آی سی 3043551
  L38-330
  L۳۸-۳۳۰
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 3061228
  آی سی 3061228
  L40-332
  L۴۰-۳۳۲
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  آی سی MAV غرب استیل UJA1078A33W
  آی سی MAV غرب استیل UJA1078A33W
  C15-R08
  C۱۵-R۰۸
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MAV غرب استیل UJA11325V
  آی سی MAV غرب استیل UJA11325V
  M53-U01
  M۵۳-U۰۱
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MCP2551I
  آی سی MCP2551I
  B10-M08
  B۱۰-M۰۸
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی NV7342-0
  آی سی NV7342-0
  0
  ۰
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی PCA82C251 ORGINAL SMD
  آی سی PCA82C251 ORGINAL SMD
  K102-A02
  K۱۰۲-A۰۲
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی TLE6251-2G
  آی سی TLE6251-2G
  H108
  H۱۰۸
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  آی سی TLE6263-3G
  آی سی TLE6263-3G
  K144-T03
  K۱۴۴-T۰۳
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  آی سی TLE7263E
  آی سی TLE7263E
  G22-T01
  G۲۲-T۰۱
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VAN آمیس AMIS30660-2
  آی سی VAN آمیس AMIS30660-2
  M41-A01
  M۴۱-A۰۱
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VAN آمیس AMIS41682NGA
  آی سی VAN آمیس AMIS41682NGA
  H13-A13
  H۱۳-A۱۳
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VP230 SN65HVD230 SMD
  آی سی VP230 SN65HVD230 SMD
  K22-V10
  K۲۲-V۱۰
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VP232 SN65HVD232 SMD
  آی سی VP232 SN65HVD232 SMD
  0
  ۰
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VP233 SN65HVD233 SMD
  آی سی VP233 SN65HVD233 SMD
  K23-V11
  K۲۳-V۱۱
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی VP251 SN65HVD251 SMD
  آی سی VP251 SN65HVD251 SMD
  B89-V11
  B۸۹-V۱۱
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی شبکه CAN کن زیمنس L9615D
  آی سی شبکه CAN کن زیمنس L9615D
  A83-L06
  A۸۳-L۰۶
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فرستنده و گیرنده TJA1050
  آی سی فرستنده و گیرنده TJA1050
  B41-T03
  B۴۱-T۰۳
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن PCA82C251Y
  آی سی کن PCA82C251Y
  A03-A03
  A۰۳-A۰۳
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1020
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1020
  J71-T10
  J۷۱-T۱۰
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1040
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1040
  J73-T12
  J۷۳-T۱۲
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1041
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1041
  J74-T13
  J۷۴-T۱۳
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1042
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1042
  B40-T02
  B۴۰-T۰۲
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1051
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1051
  J75-T14
  J۷۵-T۱۴
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1054AT
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1054AT
  J76-T15
  J۷۶-T۱۵
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1055-T.C
  آی سی کن فرستنده و گیرنده TJA1055-T.C
  B42-T04
  B۴۲-T۰۴
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی کن کانکت با دستگاه زیمنس PCA82C250
  آی سی کن کانکت با دستگاه زیمنس PCA82C250
  A02-A02
  A۰۲-A۰۲
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  آیسی دیپ PCA82C251 ORGINAL DIP
  آیسی دیپ PCA82C251 ORGINAL DIP
  K140-P01
  K۱۴۰-P۰۱
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی 3043309
  آی سی 3043309
  0
  ۰
  بزودی
  آی سی 3043318
  آی سی 3043318
  0
  ۰
  بزودی
  آی سی 3043344
  آی سی 3043344
  M123-301
  M۱۲۳-۳۰۱
  ناموجود
  آی سی 3043348
  آی سی 3043348
  L33-325
  L۳۳-۳۲۵
  تماس بگیرید
  آی سی 3043509
  آی سی 3043509
  L35-327
  L۳۵-۳۲۷
  تماس بگیرید
   آی سی کن - CAN IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله