LM2902
  LM2902
  A95-L18
  A۹۵-L۱۸
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  LM324DG SMD
  LM324DG SMD
  J134-L09
  J۱۳۴-L۰۹
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  LM324N-DIP
  LM324N-DIP
  D93-L11
  D۹۳-L۱۱
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  LM358-SMD
  LM358-SMD
  D95-L13
  D۹۵-L۱۳
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  MAX4080
  MAX4080
  I81-M11
  I۸۱-M۱۱
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  MC33077
  MC33077
  G118-M18
  G۱۱۸-M۱۸
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی MC33074DG
  آی سی MC33074DG
  B04-M02
  B۰۴-M۰۲
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی SL96 رابط دیاگ LM2901DR
  آی سی SL96 رابط دیاگ LM2901DR
  A94-L17
  A۹۴-L۱۷
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی TB2939HQ
  آی سی TB2939HQ
  G55-T04
  G۵۵-T۰۴
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ارتباط با سوئیچ والئو و دورموتور زیمنس LM2903
  آی سی ارتباط با سوئیچ والئو و دورموتور زیمنس LM2903
  A96-L19
  A۹۶-L۱۹
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایربگ LM2904
  آی سی ایربگ LM2904
  B01-L20
  B۰۱-L۲۰
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیپ L7805CV-DIP
  آی سی دیپ L7805CV-DIP
  D86-L04
  D۸۶-L۰۴
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  OP291GS SMD
  OP291GS SMD
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  آی سی MC33178
  آی سی MC33178
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  LM224 DIP
  LM224 DIP
  G72-L05
  G۷۲-L۰۵
  تماس بگیرید
  آی سی MAX3051 ESA
  آی سی MAX3051 ESA
  0
  ۰
  تماس بگیرید
   آی سی های OP-AMP
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله