آی سی درایور برف پاک کن اصلی ULN2003 SMD ORGINAL
  آی سی درایور برف پاک کن اصلی ULN2003 SMD ORGINAL
  K146-U01
  K۱۴۶-U۰۱
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا L4949EP
  آی سی دیتا L4949EP
  G40-L01
  G۴۰-L۰۱
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا L4969URD
  آی سی دیتا L4969URD
  I37-L02
  I۳۷-L۰۲
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا L4978D
  آی سی دیتا L4978D
  G71-L04
  G۷۱-L۰۴
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا L9613 - کپی
  آی سی دیتا L9613 - کپی
  A82-L05
  A۸۲-L۰۵
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا L9637D
  آی سی دیتا L9637D
  A84-L07
  A۸۴-L۰۷
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا MAX213ECAI
  آی سی دیتا MAX213ECAI
  I146-M29
  I۱۴۶-M۲۹
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا MC33662LEFRP2
  آی سی دیتا MC33662LEFRP2
  I75-M05
  I۷۵-M۰۵
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا MC33889DW
  آی سی دیتا MC33889DW
  I76-M06
  I۷۶-M۰۶
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا MC33972ATEW
  آی سی دیتا MC33972ATEW
  I78-M08
  I۷۸-M۰۸
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا MC33993DWB
  آی سی دیتا MC33993DWB
  G141-441
  G۱۴۱-۴۴۱
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا SN65176BDR
  آی سی دیتا SN65176BDR
  H140
  H۱۴۰
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا جی سی آی VALEO JCI 21644868-8
  آی سی دیتا جی سی آی VALEO JCI 21644868-8
  G144-J44
  G۱۴۴-J۴۴
  ۵۳۹,۰۰۰ تومان
  آی سی سنسور ضربه و ناک زیمنس TPIC8101DW
  آی سی سنسور ضربه و ناک زیمنس TPIC8101DW
  B70-T32
  B۷۰-T۳۲
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  آی سی کانت با دیاگ و دور موتور جی سی آی VALEO JCI 21680386-3-C
  آی سی کانت با دیاگ و دور موتور جی سی آی VALEO JCI 21680386-3-C
  K50-L05
  K۵۰-L۰۵
  ۴۶۲,۰۰۰ تومان
  مدار دو کاره کانکت و دور موتور دلتا
  مدار دو کاره کانکت و دور موتور دلتا
  H96-C13
  H۹۶-C۱۳
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی دیتا L9613 - اصلی
  آی سی دیتا L9613 - اصلی
  G61-L03
  G۶۱-L۰۳
  تماس بگیرید
  مدار فقط کانکت دلتا
  مدار فقط کانکت دلتا
  H95-C12
  H۹۵-C۱۲
  تماس بگیرید
  آی سی دیتا L9758
  آی سی دیتا L9758
  G147-H47
  G۱۴۷-H۴۷
  تماس بگیرید
   آی سی های دیتا - DATA INTERFACE
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله