آی سی AT29C020
  آی سی AT29C020
  A13-A12
  A۱۳-A۱۲
  ۲۶۶,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q128-8PIN-FVSG
  آی سی فلش 25Q128-8PIN-FVSG
  L115-203
  L۱۱۵-۲۰۳
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q16BVSIG-8PIN
  آی سی فلش 25Q16BVSIG-8PIN
  L05-241
  L۰۵-۲۴۱
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q256-8PIN
  آی سی فلش 25Q256-8PIN
  L114-202
  L۱۱۴-۲۰۲
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q32FVSIG
  آی سی فلش 25Q32FVSIG
  N137-205
  N۱۳۷-۲۰۵
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q64BVFIG-16PIN
  آی سی فلش 25Q64BVFIG-16PIN
  L08-244
  L۰۸-۲۴۴
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q64FVSIG-8PIN
  آی سی فلش 25Q64FVSIG-8PIN
  L07-243
  L۰۷-۲۴۳
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش AM29F040B-150JC
  آی سی فلش AM29F040B-150JC
  M127-A01
  M۱۲۷-A۰۱
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش AM29F040B-70JI
  آی سی فلش AM29F040B-70JI
  0
  ۰
  ۲۶۴,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش AM29F200BB-SOP44
  آی سی فلش AM29F200BB-SOP44
  A05-A05
  A۰۵-A۰۵
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش AM29F200BB-TSOP48
  آی سی فلش AM29F200BB-TSOP48
  A06-A06
  A۰۶-A۰۶
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش AM29F800BB-44PIN
  آی سی فلش AM29F800BB-44PIN
  H03-A03
  H۰۳-A۰۳
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش AM29F800BB-48PIN
  آی سی فلش AM29F800BB-48PIN
  H04-A04
  H۰۴-A۰۴
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش MX25L1606
  آی سی فلش MX25L1606
  J07-N01
  J۰۷-N۰۱
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش SSAT اس ست AM29F400BB-70ED TSOP48
  آی سی فلش SSAT اس ست AM29F400BB-70ED TSOP48
  A08-A08
  A۰۸-A۰۸
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش SSAT اس ست AM29F400BB-90EC TSOP48
  آی سی فلش SSAT اس ست AM29F400BB-90EC TSOP48
  J156
  J۱۵۶
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش ST M29F400BB TSSOP48
  آی سی فلش ST M29F400BB TSSOP48
  J190
  J۱۹۰
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش زانتیا AM29F010BB
  آی سی فلش زانتیا AM29F010BB
  A04-A04
  A۰۴-A۰۴
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش زیمنس AM29F400BB-SOP44-70SD
  آی سی فلش زیمنس AM29F400BB-SOP44-70SD
  A07-A07
  A۰۷-A۰۷
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش ST M29F400FB-44PIN
  آی سی فلش ST M29F400FB-44PIN
  A09-A09
  A۰۹-A۰۹
  تماس بگیرید
  آی سی فلش 25Q256-16PIN
  آی سی فلش 25Q256-16PIN
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  آی سی فلش 25Q32JVSIQ-8PIN
  آی سی فلش 25Q32JVSIQ-8PIN
  L06-242
  L۰۶-۲۴۲
  تماس بگیرید
   آی سی فلش - FLASH IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله