آی سی AT29C020
  آی سی AT29C020
  A13-A12
  A۱۳-A۱۲
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q128-8PIN-FVSG
  آی سی فلش 25Q128-8PIN-FVSG
  L115-203
  L۱۱۵-۲۰۳
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q16BVSIG-8PIN
  آی سی فلش 25Q16BVSIG-8PIN
  L05-241
  L۰۵-۲۴۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q256-8PIN
  آی سی فلش 25Q256-8PIN
  L114-202
  L۱۱۴-۲۰۲
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q32FVSIG
  آی سی فلش 25Q32FVSIG
  N137-205
  N۱۳۷-۲۰۵
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q64BVFIG-16PIN
  آی سی فلش 25Q64BVFIG-16PIN
  L08-244
  L۰۸-۲۴۴
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q64FVSIG-8PIN
  آی سی فلش 25Q64FVSIG-8PIN
  L07-243
  L۰۷-۲۴۳
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش AM29F040B-150JC
  آی سی فلش AM29F040B-150JC
  M127-A01
  M۱۲۷-A۰۱
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش AM29F040B-70JI
  آی سی فلش AM29F040B-70JI
  0
  ۰
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش AM29F200BB-SOP44
  آی سی فلش AM29F200BB-SOP44
  A05-A05
  A۰۵-A۰۵
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش AM29F200BB-TSOP48
  آی سی فلش AM29F200BB-TSOP48
  A06-A06
  A۰۶-A۰۶
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش AM29F800BB-44PIN
  آی سی فلش AM29F800BB-44PIN
  H03-A03
  H۰۳-A۰۳
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش AM29F800BB-48PIN
  آی سی فلش AM29F800BB-48PIN
  H04-A04
  H۰۴-A۰۴
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش MX25L1606
  آی سی فلش MX25L1606
  J07-N01
  J۰۷-N۰۱
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش SSAT اس ست AM29F400BB-70ED TSOP48
  آی سی فلش SSAT اس ست AM29F400BB-70ED TSOP48
  A08-A08
  A۰۸-A۰۸
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش SSAT اس ست AM29F400BB-90EC TSOP48
  آی سی فلش SSAT اس ست AM29F400BB-90EC TSOP48
  J156
  J۱۵۶
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش ST M29F400BB TSSOP48
  آی سی فلش ST M29F400BB TSSOP48
  J190
  J۱۹۰
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش ST M29F400FB-44PIN
  آی سی فلش ST M29F400FB-44PIN
  A09-A09
  A۰۹-A۰۹
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش زانتیا AM29F010BB
  آی سی فلش زانتیا AM29F010BB
  A04-A04
  A۰۴-A۰۴
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش زیمنس AM29F400BB-SOP44-70SD
  آی سی فلش زیمنس AM29F400BB-SOP44-70SD
  A07-A07
  A۰۷-A۰۷
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  آی سی فلش 25Q256-16PIN
  آی سی فلش 25Q256-16PIN
  0
  ۰
  تماس بگیرید
  آی سی فلش 25Q32JVSIQ-8PIN
  آی سی فلش 25Q32JVSIQ-8PIN
  L06-242
  L۰۶-۲۴۲
  تماس بگیرید
   آی سی فلش - FLASH IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله