آی سی ایپرام 25LC040
  آی سی ایپرام 25LC040
  C53-218
  C۵۳-۲۱۸
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام 93C66
  آی سی ایپرام 93C66
  D27-905
  D۲۷-۹۰۵
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام ایربگ 93C66-TSSOP8
  آی سی ایپرام ایربگ 93C66-TSSOP8
  D28-906
  D۲۸-۹۰۶
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام 24C02
  آی سی ایپرام 24C02
  C40-205
  C۴۰-۲۰۵
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام 24C16
  آی سی ایپرام 24C16
  C44-209
  C۴۴-۲۰۹
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام 24LC04BI
  آی سی ایپرام 24LC04BI
  J150-205
  J۱۵۰-۲۰۵
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام 25020
  آی سی ایپرام 25020
  K65-201
  K۶۵-۲۰۱
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام 93C46 SOP
  آی سی ایپرام 93C46 SOP
  D23-901
  D۲۳-۹۰۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام 93C56 SOP
  آی سی ایپرام 93C56 SOP
  D25-903
  D۲۵-۹۰۳
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام 93C86
  آی سی ایپرام 93C86
  D31-909
  D۳۱-۹۰۹
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام 93S46-SOP
  آی سی ایپرام 93S46-SOP
  D33-911
  D۳۳-۹۱۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام 93S56-SOP
  آی سی ایپرام 93S56-SOP
  D34-912
  D۳۴-۹۱۲
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام 93S66-SOP
  آی سی ایپرام 93S66-SOP
  D35-913
  D۳۵-۹۱۳
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام 95256
  آی سی ایپرام 95256
  M07-913
  M۰۷-۹۱۳
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام AT25080AN
  آی سی ایپرام AT25080AN
  A11-A10
  A۱۱-A۱۰
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام AT25160
  آی سی ایپرام AT25160
  A12-A11
  A۱۲-A۱۱
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام AT28HC256E 12JI
  آی سی ایپرام AT28HC256E 12JI
  A14-A13
  A۱۴-A۱۳
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام M95020-SOP8
  آی سی ایپرام M95020-SOP8
  D38-917
  D۳۸-۹۱۷
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام M95080-SOP8
  آی سی ایپرام M95080-SOP8
  D40-919
  D۴۰-۹۱۹
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام M95640-SOP8
  آی سی ایپرام M95640-SOP8
  D44-923
  D۴۴-۹۲۳
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام U62H64SA
  آی سی ایپرام U62H64SA
  K07-U03
  K۰۷-U۰۳
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام ایربرگ 93C46-TSSOP8
  آی سی ایپرام ایربرگ 93C46-TSSOP8
  D24-902
  D۲۴-۹۰۲
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام ایربگ M95020-TSSOP8
  آی سی ایپرام ایربگ M95020-TSSOP8
  M03-910
  M۰۳-۹۱۰
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام ایربگ M95080-TSSOP8
  آی سی ایپرام ایربگ M95080-TSSOP8
  G25-901
  G۲۵-۹۰۱
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام ایربگ M95256-TSSOP8
  آی سی ایپرام ایربگ M95256-TSSOP8
  M92-901
  M۹۲-۹۰۱
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام ایربگ M95640-TSSOP8
  آی سی ایپرام ایربگ M95640-TSSOP8
  M08-914
  M۰۸-۹۱۴
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام والئو M95160-SOP8
  آی سی ایپرام والئو M95160-SOP8
  D41-920
  D۴۱-۹۲۰
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام والئو ایربگ M95160-TSSOP8
  آی سی ایپرام والئو ایربگ M95160-TSSOP8
  M06-912
  M۰۶-۹۱۲
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  آی سی ایپرام AT25040
  آی سی ایپرام AT25040
  SOP-8
  SOP-۸
  ناموجود
  آی سی ایپرام 95128
  آی سی ایپرام 95128
  M04-910
  M۰۴-۹۱۰
  تماس بگیرید
  آی سی ایپرام دیپ 24C16-DIP
  آی سی ایپرام دیپ 24C16-DIP
  L02-238
  L۰۲-۲۳۸
  تماس بگیرید
  آی سی ایپرام 24C04
  آی سی ایپرام 24C04
  C42-207
  C۴۲-۲۰۷
  تماس بگیرید
  آی سی ایپرام 24C08
  آی سی ایپرام 24C08
  C43-208
  C۴۳-۲۰۸
  تماس بگیرید
  آی سی ایپرام 24C32
  آی سی ایپرام 24C32
  C45-210
  C۴۵-۲۱۰
  تماس بگیرید
  آی سی ایپرام 24C64
  آی سی ایپرام 24C64
  C46-211
  C۴۶-۲۱۱
  تماس بگیرید
  آی سی ایپرام 24LC02
  آی سی ایپرام 24LC02
  C51-216
  C۵۱-۲۱۶
  تماس بگیرید
   آی سی ایپرام - EEPROM IC
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله